Veroneuvonta Hyvinkää ja Nurmijärvi. Laskentapalvelu Mikkola Oy optimoi yrityksesi verotuksen.

Veroneuvonta ja muu konsultointi yrityksille, Vantaa ja lähialueet


Veroneuvonta on konsultointipalvelua, jolla yrityksesi verotus pyritään optimoimaan. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme monipuolista opastusta taloushallinnon ja erityisesti verotusasioiden hoitoon, jotta yrityksesi taloudellinen pohja olisi vahva. LASKENTAPALVELU Mikkola Oy:n asiakaskunta koostuu yrityksistä pääasiassa Vantaan, Hyvinkään ja Nurmijärven alueilla.

Verosuunnittelu

Verosuunnittelu on osa veroneuvontaa. Verosuunnittelu on palvelu, jonka avulla pyrimme minimoimaan pitkällä tähtäyksellä verojen vaikutuksen yritystoimintaan. Verolainsäädäntö on jatkuvassa muutostilassa. Säännökset muuttuvat usein hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Verolainsäädännön muutosten seuraaminen ja soveltaminen asiakasyritysten talouden hoidossa vaatii hyvää ammattitaitoa ja kokenutta osaajaa.

Rahoitussuunnitelma

Rahoitussuunnitelma on ajankohtainen yritystä tai tytäryhtiötä perustettaessa. Selvitämme yhdessä kanssasi rahoitusmahdollisuutesi ja avustamme rahoitussuunnitelman laadinnassa. Rahoitussuunnitelma sisältää myös tiedot yrityksen perustamisen kustannuksista.

Yritysten perustamiset

Yritysten perustamiset sujuvat rutiinilla avullamme. Hoidamme perustamiseen liittyvät viranomaisilmoitukset, avustamme yritysmuodon valinnassa ja muissa perustamisvaiheen asioissa. Kun alusta asti otat osaavan kirjanpitäjän mukaan, sujuu taloushallinnon hoito huolella ja asianmukaisesti.

Yritysmuodon muutokset

Yritysmuodon muutokset hoituvat ongelmitta avullamme. Yritysmuodon muutos on usein ajankohtainen yrityksen kasvaessa, vastuiden lisääntyessä tai omistajapiirin laajentuessa. Yritysmuodon muutos on yleensä yhteydessä myös verosuunnitteluun. Eri yritysmuotoja koskevat erilaiset verosäännökset. Yritysmuodon muutoksella pyritään usein myös verotuksen muutoksiin.

Tilinpäätösanalyysit

Tilinpäätösanalyysit kertovat hyödyllistä tietoa yritystoiminnan kannattavuudesta ja antavat selvityksen yrityksen taloudellisesta tilasta. Tilinpäätösanalyysi on sisällöltään kuukausiraportointia laajempi kokonaisuus, jolla pyritään analysoimaan yrityksen kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja ennakoimaan tulevaa kehitystä vuosibudjetointia pidemmällä tähtäyksellä.

Yritysten arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys on erityisen ajankohtainen esim., kun myyntipäätös on mielessä. Arvonmääritys on tärkeää myös sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa. Verottaja määrää mahdollisen lahjaveron sen mukaan, mihin hintaan yritystoiminnan jatkajalle on luovutettu yritys suhteessa sen oikeaan arvoon. Yrityksen arvonmääritys on monisyinen prosessi – kysy meiltä lisätietoja.

Lue myös muista palveluistamme: