Kirjanpito Vantaa ja Hyvinkää. Laskentapalvelu Mikkola Oy:n kirjanpitopalvelut kattavat kaiken yrityksen tarvitseman kirjanpidon.

Kirjanpito Vantaa, Hyvinkää


Kirjanpito joustavasti ja asiantuntemuksella LASKENTAPALVELU Mikkola Oy:ltä. Palvelemme asiakkaitamme pääasiassa Vantaalla, Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä. Useimmat asiakkaamme ovat
1–10 hengen yrityksiä eri aloilta. Pystymme antamaan syvällistä taloushallinnon konsultointia usealta eri alalta. Kirjanpitopalvelumme kattavat kaiken yrityksesi tarvitseman kirjanpidon ja muut taloushallinnon tehtävät. Olemme kuitenkin enemmän kuin perinteinen tilitoimisto. Pienenä perheyhtiönä pyrimme palvelemaan asiakkaitamme henkilökohtaisesti. Omaa osaamistamme jatkuvasti kehittämällä pyrimme auttamaan asiakasyrityksiämme menestymään taloudellisesti mahdollisimman hyvin.

Kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitovelvollisuus koskee jokaista, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa. Yrityksen johto on vastuussa siitä, että kirjanpito on järjestetty asianmukaisesti. Kirjanpidon sisältö on määritelty kirjanpitolaissa ja kirjanpitoasetuksessa. Kirjanpidon hoito edellyttää tiettyjen määräaikojen noudattamista. Pienyrittäjän ei kannata hoitaa kirjanpitoaan itse. Kirjanpito kannattaa ulkoistaa. Ulkoistamalla kirjanpidon tehtävät ammattilaisen hoitoon, voit varmistua siitä, että kirjanpito tulee hoidettua asianmukaisesti ja laadukkaasti. Valitsemalla kirjanpitotoimistoksi LASKENTAPALVELU Mikkola Oy:n, saat avuksesi kaiken taloushallinnon tietämyksemme. Opastamme ja neuvomme yritystäsi kaikissa talouteen liittyvissä asioissa. Asiakkaanamme tiedät, kuka henkilö asioitasi hoitaa. Saat henkilökohtaista palvelua aina, kun sitä tarvitset.

Kirjanpidon on oltava ajantasainen

Kirjanpitoon liittyy tiettyjä määräaikoja, joita tulee noudattaa. Jos aiot vaihtaa kirjanpitäjää tai sinulla ei sellaista ole ollut, ja epäilet, että kirjanpitosi ei ole asianmukainen, ota meihin heti yhteyttä. Selvitämme yhdessä kanssasi tarpeelliset toimet asioiden kuntoon saattamiseksi.
Kirjanpitolaki edellyttää kirjaukset tehtäviksi niin ajoissa, että ilmoitukset viranomaisille voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta määräajassa. Arvonlisäverovelvolliset yritykset joutuvat pääsääntöisesti tekemään kuukausikirjanpitonsa noin kuuden viikon kuluessa kuukauden päättymisestä. Tilinpäätös puolestaan on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitäjä, joka panostaa asiakkaisiinsa

Kirjanpidon hoito ei ole kuitenkaan pelkästään lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä. Vähintään yhtä tärkeätä on tuottaa yrityksen johdolle analysoitua tietoa yrityksen taloudesta. Toimistomme toiminta-ajatuksena on koko sen 35-vuotisen toiminnan ajan ollut tarjota asiakkaillemme kirjanpidon avulla yrityksen johtamisessa tärkeätä taloustietoa. Valitsemalla tilitoimistoksesi LASKENTAPALVELU Mikkola Oy:n varmistat itsellesi luotettavan ja osaavan kirjanpidon hoitajan. Samalla saat kaupanpäälliseksi yrittäjäkumppanin, joka ymmärtää asioitasi ja osaa auttaa sinua henkilökohtaisesti yrityksesi asioiden hoidossa.

Lue myös muista palveluistamme: